• bgslider-blue
 • bgslider-blue
 • bgslider-blue
 • bgslider-blue
 • bgslider-blue

Oferujemy profesjonalną:

Obsługę finansowo- księgową

 • prowadzenie księgowości wspólnot zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług na rzecz nieruchomości
 • przygotowanie projektów planu gospodarczego kosztów zarządu i funduszu remontowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty na podstawie Ustawy o Własności Lokali
 • sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i podejmowanie czynności przed organami podatkowymi

Obsługę techniczną

 • bieżący nadzór administrowanych nieruchomości w oparicu o Prawo Budowlane
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego (KOB), oraz pozostałej dokumentacji technicznej
 • przygotowanie planów remontów do zebrań rocznych Wspólnot
 • zlecanie przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane
 • zlecanie i kontrola bieżących naprawa oraz nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • organizowanie konkursów ofert na wyłonienie wykonawców realizujących inwestycje w nieruchomościach
 • całodobowe zgłaszanie awarii
 • prowadzenie robót budowlanych
 • nadzór prac budowlanych

Obsługę prawną

 • egzekwowanie należności dłużników Wspólnoty na drodze sądowej zlecone przez Wspólnoty
 • reprezentowanie Wspólnoty w ramach pełnomocnictwa przed organami sądowymi
 • opinie prawne dla zarządzanych nieruchomości

Obsługę administracyjno- eksploatacyjną

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnot Mieszkaniowych w tym rozliczenia, naliczenia, monitorowanie bieżących wpłat właścicieli i innych płatników
 • zawieranie, rozwiązywanie i zmiany umów z dostawcami mediów do nieruchomości
 • negocjowanie warunków umów z dostawcami i firm zewnętrznych świadczących usługi dla nieruchomości
 • prowadzenie negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej OC
 • informowanie właścicieli o istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchoości wspólnej
 • przygotowywanie kompletu dokumentów na zebrania roczne i tematyczne Wspólnot Mieszkaniowych
 • przygotowywanie i zawieranie umów na roboty budowlane
 • przygotowanie ofert banków proponujących udzielanie kredytów inwestycyjnych Wspólnotom Mieszkaniowym, analiza warunków przedstawionych przez banki
 • elektroniczna usługa e-kartoteka umożliwiająca udzielanie bieżących informacji na temat zarządzanych nieruchomości
 • możliwość sprawdzenia i dokonania analizy salda własnych wpłat i zobowiązań drogą elektroniczną

Obsługi w zakresie utrzymania czystości na terenie nieruchomości wspólnejOferujemy atrakcyjne warunki zarządzania nieruchomościami:

 • konkurencyjna stawka za administrowanie
 • przegląd instalacji gazowych w częściach wspólnych przez cały okres zarządzania budynkiem gratis!
 • brak ukrytych kosztów za przygotowanie dokumentów
 • raz w roku na koszt administratora podstawienie kontenera na odpad wielkogabarytowy.