• bgslider-blue
  • bgslider-blue
  • bgslider-blue
  • bgslider-blue
  • bgslider-blue
28-04-2017

Montaż bramy przesuwnej z napędem.

Montaż bramy przesuwnej z napędem dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lewartowskiego 3 w Wałbrzychu.

Termin składania ofert: 19.05.2017 r.

Termin rozpatrzenia ofert: 22.05.2017 r.

Telefon kontaktowy: 508-584-329, e-mail: dzialtechniczny@noyantapan.com.pl

1. Zapytanie ofertowe.

2. Oferta - załącznik nr 1.

3. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2.

16-01-2017

Wykonanie pełnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Wykonanie pełnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowj przy ul. Słowackiego 6 w Wałbrzychu.

1.Zapytanie ofertowe.

2. Formularz ofertowy + oświadczenie wykonawcy.

28-10-2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w sprawie wyłonienia wykonawcy na sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w zakresie ornitologiczno-chiropterologicznym

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

EMPEKO S.A.

Ul. Mleczowa 3a

61-680 Poznań

20-10-2016

Opracowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych ekspertyz przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Opracowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych ekspertyz przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 6 "Infrastruktura Spójności Społecznej".

Działanie 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW".

(TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).

Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Wykaz Wspólnot

3. Formularz ofertowy.

14-10-2016

Wymiana stropodachu przybudówki, oraz wykonanie tarasu z mieszkania nr 4 budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wałbrzychu

Konkurs ofert na zadanie:

Wymiana stropodachu przybudówki, oraz wykonanie tarasu z mieszkania nr 4 budynku przy          ul. Słowackiego 6 w Wałbrzychu.

1.Przedmiar robót

2. Zapytanie ofertowe

3. Formularz ofertowy

 

Uwaga:

Budynek w Rejestrze Zabytków

26-09-2016

Opracowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Opracowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 6 "Infrastruktura Spójności Społecznej".
Działanie 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW".
(TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).
 
14-07-2016

Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Ob. Pokoju nr 5 w Wałbrzychu.

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Ob. Pokoju 5 w Wałbrzychu.

Termin składania ofert:  29.07.2016 r. w siedzibie przy ul. Słowackiego 6/2 w Wałbrzychu.

Termin rozpatrzenia ofert: 01.08.2016 r.

Telefon kontaktowy: 508-584-329, e-mail: dzialtechniczny@noyantapan.com.pl.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Przedmiar robót.

3. Formularz ofertowy.

02-06-2016

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, wymianę okien na klatce schodowej, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót na remont dachu przy ul. Dojazdowej 1 w Wałbrzychu - Rewitalizacja

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, wymianę okien na klatce schodowej, oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót na remont dachu przy ul. Dojazdowej 1 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Rewitalizacji zdegradowanych obszarów".

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

23-05-2016

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, dociepleniem dachu, remont piwnic przy ul. Dmowskiego 12 w Wałbrzychu w celu uzyskania dofinansowania w ramach Rewitalizacji

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, docieplenie dachu, wymianę okienek na strychu, wymianę stolarki drzwiowej szt. 2, remont klatki schodoswej, remont piwnic, usunięcie spękań budynku z wyeliminowaniem przeczyn ich powstawania przy ul. Dmowskiego 12 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Rewitalizacji zdegradowanych obszarów".

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

23-05-2016

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, dociepleniem dachu przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w celu uzyskania dofinansowania w ramach Rewitalizacji

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, docieplenie dachu, wymianę okien w częściach wspólnych, wymianę stolarki drzwiowej, usunięcie spękań budynku z wyeliminowaniem przeczyn ich powstawania przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Rewitalizacji zdegradowanych obszarów".

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

23-05-2016

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych o napięciu 230V przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w celu uzyskania dofinansowania w ramach Rewitalizacji

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych o napięciu 230V przy ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Rewitalizacji zdegradowanych obszarów".

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

23-05-2016

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian przy ul. Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu w celu uzyskania dofinansowania w ramach Rewitalizacji

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, remont klatki schodowej budynku nr 3 i 5, remont strychu budynku nr 5, usunięcie spękań budynku z wyeliminowaniem przeczyn ich powstawania przy ul. Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Rewitalizacji zdegradowanych obszarów".

Uwaga: Budynek znajduje się w rejestrze zabytków!

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

23-05-2016

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku nr 3 o napięciu 230V Wspólnoty Mieszkaniowej Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu w celu uzyskania dofinansowania w ramach Rewitalizacji

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku nr 3 o napięciu 230V Wspólnoty Mieszkaniowej Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Rewitalizacji zdegradowanych obszarów".

Uwaga: Budynek w rejestrze zabytków!

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

20-05-2016

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, dociepleniem dachu i stropodachów, oraz wymianą okienek na strychu przy ul. Lewartowskiego 3 w Wałbrzychu w celu uzyskania dofinansowania w ramach Rewitalizacji

Przedmiot zamówienia:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian, dociepleniem dachu i stropodachów, oraz wymianą okienek na strychu przy ul. Lewartowskiego 3 w Wałbrzychu w celu uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Rewitalizacji zdegradowanych obszarów".

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

13-04-2016

Firmy sprzątające - współpraca

Poszukujemy firm świadczących usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości posesji Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

06-04-2016

Zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wymianę instalacji gazowej

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5 w Wałbrzychu.

Termin składania ofert 15.04.2016 r. w siedzibie przy ul. Słowackiego 6/2 w Wałbrzychu, lub drogą elektroniczną na adres dzialtechniczny@noyantapan.com.pl.

1. Zapytanie ofertowe.

23-02-2016

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5 w Wałbrzychu.

Termin składania ofert 15.03.2016 r. w siedzibie przy ul. Słowackiego 6/2 w Wałbrzychu, lub drogą elektroniczną na adres dzialtechniczny@noyantapan.com.pl.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Druk oferty (załącznik nr 1).

17-09-2015

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na remont dachu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 25 w Nowych Bogaczowicach.

Termin składania ofert  10.11.2015 r. w siedzibie przy ul. Słowackiego 6/2 w Wałbrzychu, lub drogą elektroniczną na adres dzialtechniczny@noyantapan.com.pl.

Telefon kontaktowy: 508-584-329.

1. Zapytanie ofertowe

2. Druk oferty, oświadczenie wykonawcy

3. Przedmiar-  budynek mieszkalny

4. Przedmiar- budynek gospodarczy

14-09-2015

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na remont dachu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 25 w Lubominie.

Oferty należy złożyć w dwóch wariantach zgodnie ze specyfikacją.

Termin składania ofert  30.09.2015 r. w siedzibie przy ul. Słowackiego 6/2 w Wałbrzychu, lub drogą elektroniczną na adres dzialtechniczny@noyantapan.com.pl.

Telefon kontaktowy: 508-584-329.

1. Zapytanie ofertowe

2. Druk oferty, oświadczenie wykonawcy

3. Przedmiar dachówka

4. Przedmiar blachodachówka

22-05-2015

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na montaż słupa oświetleniowego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Batorego 89,89a,89b w Wałbrzychu.

Przedmiar w załączeniu.

Termin składania ofert  23.06.2015 r. w siedzibie przy ul. Słowackiego 6/2 w Wałbrzychu, lub drogą elektroniczną na adres dzialtechniczny@noyantapan.com.pl.

Telefon kontaktowy: 508-584-329

/upload/przedmiar.jpg

18-05-2015

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na budowę chodnika na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Batorego 89,89a,89b w Wałbrzychu.

Przedmiar w załączeniu.

Termin składania ofert  23.06.2015 r. w siedzibie przy ul. Słowackiego 6/2 w Wałbrzychu, lub drogą elektroniczną na adres dzialtechniczny@noyantapan.com.pl.

Telefon kontaktowy: 508-584-329

/upload/przedmiar.pdf