Czym się zajmujemy?

Sortowanie

Cały proces rozpoczyna się od zbiórki, która głównie polega na ustawieniu w odpowiednich miejscach pojemników do segregacji odpadów, gdzie można wyrzucać śmieci według poszczególnych kategorii takich jak:

 • rzeczy ze szkła
 • rzeczy z plastiku
 • rzeczy papierowe
 • oraz pozostałe odpady komunalne biodegradalne.

  Co jakiś okres czasu pojemniki te są opróżniane przez lokalną firmę zajmującą się wywozem nieczystości. Wstępnie posegregowane odpady trafiają na specjalne sortownie, gdzie rozpoczyna się segregacja właściwa, a więc szkło, papier, plastik i inne odpady komunalne są segregowane kolejny raz i dzielone na poszczególne zbiory.


  Otrzymane w ten sposób odpady stają się surowcem wtórnym, które mogą być przetworzone i wykorzystane po raz kolejny. Tak dzieje się w przypadku szkła, plastiku oraz papieru, natomiast pozostały odpad komunalny często zostaje wykorzystany jak paliwo opałowe lub trafia na kompostownie.

  Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych możemy zmniejszyć ilość odpadów poprzez zwiększenie ich udziału w produkcji wtórnej, a co za tym idzie odciążyć nasze, mocno zdegradowane już środowisko!

 • Transport

  Ponadto zajmujemy się transportem odpadów przemysłowych oraz komunalnych. Transport odbywa się hakowcami trzyosiowymi oraz przyczepami na które wciągane są kontenery o pojemnościach od 11m3 do 36m3 oraz zasobniki prasokontenerowe.

  Tak przygotowane transporty przewożą odpady do odpowiednich sortowni.